Wczytuję dane...
Regulaminy
REGULAMIN SERWISU bybox.pl
 
 
§1. Właścicielem serwisu bybox.pl jest:
INTRALEX z siedzibą przy
ul. Legionów 28, 32-650 Kęty, Polska
NIP: PL 609-001-53-84, REGON:260274813
tel. +48 690 979 213
email: biuro.bybox@gmail.com
 
§2. Przedmiot działalności
Serwis bybox.pl za pośrednictwem strony www.bybox.pl prowadzi sprzedaż detaliczną dla osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 
§3. Dokonywanie zakupów na platformie
3.1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę również bez konieczności wcześniejszej rejestracji.
3.2. Bybox.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, w przypadku, gdy produkt nie jest dostępny u żadnego z dostawców.
3.3. Nie wymagamy minimalnej kwoty zakupów. Możecie Państwo zamawiać pojedyncze produkty dostępne w naszej ofercie.
3.4. System automatycznie nalicza rabaty i inne promocje od składanego zamówienia.
 
§4. Płatność
Dopuszczamy następujące formy opłacania zamówień:
 
Przedpłata – odpowiednia kwota przelewana jest na nasze konto, wysyłka następuje po zaksięgowaniu Państwa wpłaty.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza,
przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”
 
§5. Numery kont bankowych
 
Dane do przelewów krajowych płatnych w walucie PLN:
nr IBAN: PL 25 1050 1588 1000 0092 1594 8507, ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, SWIFT: INGBPLPW
 
 
§6. Dostawa towaru
6.1. Wysyłka towaru dostępnego w magazynie zakupionego do godziny 14.30 następuje zwykle w tym samym dniu roboczym od złożenia zamówienia lub zaksięgowania przedpłaty.
6.2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i InPost.
6.3. Koszt dostawy - cennik
 
Wysyłka na terenie Polski:
Paczkomat 9,99 zł
Kurier przedpłata 15 zł
 
Koszt wysyłki zamówień powyżej 250 zł brutto na terenie Polski pokrywa dostawca.
 
Koszty wysyłki prezentowane są trakcie składania zamówienia przy odpowiednich opcjach dostawy w zależności od wybranej formy płatności i dostawy oraz kraju dostawy.
 
§7. Zwroty
7.1. Intralex przyjmuje zwroty od klientów. Sprzedawca ma prawo jednak nie przyjąć zwrotu w sytuacji w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu (artykuły o charakterze erotycznym), której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.
 
§8. Reklamacje
8.1. Przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami towar może być reklamowany w ramach gwarancji i rękojmi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
8.2. Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego za wadliwość sprzedawanego towaru, w tym zarówno za wady fizyczne jak i prawne.
8.3. Gwarancja to dodatkowe uprawnienie uzyskiwane przez kupującego od sprzedającego lub producenta towaru w drodze dobrowolnej umowy lub oświadczenia (dokument gwarancyjny). Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne przedmiotu.
8.4. Klienci serwisu bybox.pl mogą reklamować towar w ramach rękojmi.
8.5. Kupujący, który nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju, a także nie zawiadomił serwisu bybox.pl niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie, a gdy wada wyszła na jaw później, nie zawiadomił niezwłocznie po jej wykryciu, traci uprawnienia z tytułu rękojmi.
8.6. Kupujący powinien zawiadomić Intralex o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po roku od daty wydania towaru.
8.7. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Intralex zastrzega sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Wszelkie reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane indywidualnie.
8.8. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni.
§9. Inne
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne art. 173.1 informujemy, że nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zablokować/odblokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie.
§10 Przedsiębiorca dokonujący zakupów na platformie niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo do odstąpienia od zakupu w terminie 14 dni.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  ByboxFree

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma INTRALEX z siedzibą w Kętach, 32-650 przy ul. Legionów 28, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6090015384; REGON: 260274813. Adres poczty elektronicznej:biuro@bybox.pl.
1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem. 
1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego, której właścicielem i administratorem jest Organizator.

 

  1. DEFINICJE:

2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym. 
2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.3. ORGANIZATOR – INTRALEX z siedzibą w Kętach, 32-650 przy ul. Legionów 28, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6090015384; REGON: 260274813.

2.1.4. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.1.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

2.1.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

2.1.7. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.bybox.pl, w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

2.1.8. Kod SPOT CODE – niepowtarzalny kod nadawany przez organizatora każdemu uczestnikowi programu lojalnościowego ByboxFree służący do polecania zakupów w sklepie internetowym bybox.pl innym kupującym. Jest to kod o nieograniczonej możliwości wykorzystania przez innych kupujących jednorazowo przy każdym z zakupów upoważniający do uzyskania określonego rabatu na zakupy w sklepie bybox.pl.

2.1.9. Kod FREE – kod wielokrotnego użytku dla każdego z kupującym o jednorazowym zastosowaniu przy jednym zakupie. Jest to kod upoważniający każdego kupującego do skorzystania z darmowej dostawy na zakupiony towar w sklepie bybox.pl.

2.1.10. POLECĄJCY – jest to uczestnik niniejszego programu lojalnościowego, który poleca zakupy w sklepie bybox.pl przy użyciu kodu SPOT CODE innym kupującym.

2.1.11. POLECONY – jest to uczestnik niniejszego programu lojalnościowego, który zarejestrował się w niniejszym programie i dokonuje zakupu przy użyciu kodu SPOT CODE otrzymanego od POLECAJĄCEGO zakupy zarejestrowanego w niniejszym programie lojalnościowym.

2.1.12. PUNKTY LOJALNOŚCIOWE – punkty, które zostają naliczone w programie lojalnościowym ByboxFree POLECAJĄCEMU. Punkty są naliczane w sytuacji, gdy POLECONY dokona zakupów w sklepie bybox.pl z wykorzystaniem kuponu SPOT CODE otrzymanego od POLECAJĄCEGO.

2.1.13. RABAT – wysokość upustu na zakupy sklepie bybox.pl określona w odpowiedniej zakładce opisującej niniejszy program lojalnościowy na stronie bybox.pl.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient.

Udział w niniejszym programie lojalnościowym jest dobrowolny i nieograniczony. 
3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Utworzone w ten sposób konto stanowi również konto Klienta w Sklepie Internetowym. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz hasło.
3.1. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bybox.pl lub też pisemnie na adres: ul. Legionów 28, Kęty 32-650. 

  1. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 02.01.2023r. na czas nieokreślony. Klient zachowuje prawo wykorzystania zgromadzonych środków przez okres trzech miesięcy po zakończeniu Programu. 

4.2. Podstawowym założeniem niniejszego programu lojalnościowego jest umożliwienie Klientowi (Polecającemu) polecania zakupów w sklepie bybox.pl innym klientom (Poleconym) i pozyskiwanie w ten sposób punktów lojalnościowych powstałych w wyniku dokonywania zakupów w sklepie bybox.pl przez Poleconych.

4.3. Kolejnym z założeń niniejszego programu lojalnościowego jest umożliwienie klientowi (Polecającemu) stanie się klientem (Poleconym) w taki sposób, że klient (Polecony) zarejestruje się do niniejszego programu lojalnościowego stając się klientem (Polecającym) i udostępni swój kod SPOT CODE swojemu wcześniejszemu Polecającemu i w ten sposób wcześniejszy polecający stanie się dla niego Poleconym.

4.4. Kolejnym z założeń niniejszego programu lojalnościowego jest pozyskiwanie punktów przez Polecającego z zakupów dokonywanych przez poleconych klientów, co w konsekwencji prowadzi do możliwości dokonywania zakupów przez Polecającego w sklepie bybox.pl wykorzystując do zapłaty zebrane punkty.

4.5. Kolejnym z założeń niniejszego programu lojalnościowego jest umożliwienie klientowi (Poleconemu) korzystanie z rabatu przy wykorzystaniu kodu SPOT CODE klienta (Polecającego) na wszystkie zakupy w sklepie bybox.pl. Wysokość rabatu jest określona w odpowiedniej zakładce opisującej niniejszy program lojalnościowy na stronie bybox.pl.

4.6. Konkluzywnym założeniem niniejszego programu lojalnościowego jest umożliwienie kupującym dokonywania zakupów w sklepie bybox.pl z rabatem oraz pozyskiwanie punktów za zakupy innych klientów, którym kupujący polecił zakupy w sklepie bybox.pl.

4.7. Klientowi (Polecającemu) po zarejestrowaniu do niniejszego programu lojalnościowego jest nadawany niepowtarzalny kod SPOT CODE, który klient (Polecający) otrzymuje w formie sms oraz na swój adres mailowy.

4.8. Klient (Polecający) może wysłać kod SPOT CODE do nieograniczonej ilości osób sobie znanych polecając w ten sposób zakupy w sklepie bybox.pl.

4.9. Klient (Polecony) może skorzystać z kodu SPOT CODE otrzymanego od klienta (Polecającego) w celu uzyskania rabatu na zakupy w sklepie bybox.pl.

4.10. Klient (Polecony) rejestrując się w niniejszym programie lojalnościowym staje się również klientem (Polecającym) w ten sposób, że uzyskuje również od organizatora kod SPOT CODE służący do polecania zakupów w sklepie bybox.pl innym klientom. Oznacza to, że klient (Polecający) i klient (Polecony) mogą stosować otrzymane od siebie kody SPOT CODE naprzemiennie w celu uzyskania rabatu na zakupy w sklepie bybox.pl, którego to wysokość jest określona w specjalnej zakładce na stronie bybox.pl opisującej niniejszy program lojalnościowy.

4.11. W celu uzyskania przez klienta (Poleconego) określonej wysokości rabatu na zakupy w sklepie bybox.pl, klient (Polecony) powinien wpisać kod SPOT CODE otrzymany od klienta (Polecającego) w określonym miejscu znajdującym się zawsze w koszyku zakupowym podczas dokonywania zakupów w sklepie bybox.pl.

4.12. Wysokość Rabatu jest określona w odpowiedniej zakładce na stronie bybox.pl opisującej niniejszy program lojalnościowy tak by klient miał pełną wiedzę o wysokości upustów w sklepie bybox.pl.

4.13. Klientowi (Polecającemu), biorącemu udział w niniejszym programie lojalnościowym przyznawane są punkty lojalnościowe tytułem zawieranych przez klienta (Poleconego) umów sprzedaży produktów w Sklepie Internetowym bybox.pl. przy użyciu kodu SPOT CODE otrzymanego wcześniej od klienta (Polecającego) do wykorzystania przy zakupach.

4.14. Ilość Punktów przyznawanych klientowi (Polecającemu) z tytułu zawieranej przez klienta (Poleconego) umów sprzedaży jest wskazywana na stronie Sklepu Internetowego na koncie klienta (Polecającego) niniejszy program lojalnościowy. 

4.15. Punkty są naliczane klientowi (Polecającemu) na koniec okresu rozliczeniowego programu w cyklach miesięcznych, czyli na koniec każdego miesiąca nie wcześniej jednak niż 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży w sklepie bybox.pl przez klienta (Poleconego).

4.16. Punkty są naliczane klientowi (Polecającemu) tylko w wypadku użycia przez klienta (Poleconego) kodu SPOT CODE otrzymanego od klienta (Polecającego) podczas dokonywania zakupów w sklepie bybox.pl, poprzez wpisanie kodu w określonym polu koszyka.

4.17. Klientowi (Polecającemu) nie przysługują punkty w przypadku nie wpisania przez klienta (Poleconego) kodu SPOT CODE wygenerowanego dla klienta (Polecającego) w odpowiednim polu w koszyku podczas dokonywania zakupów przez klienta (Poleconego).

4.18. Klientowi (Polecającemu) nie przysługują punkty w przypadku odstąpienia klienta (Poleconego) od umowy sprzedaży do 14 dni od jej zawarcia ze sklepem bybox.pl.

4.19. Klientowi (Polecającemu) nie przysługują punkty w przypadku stwierdzenia przez ORGANIZATORA naruszeń regulaminu przez klienta (Poleconego) lub klienta(Polecającego).

4.20. Po zawarciu umowy sprzedaży Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta na koncie Klienta w Sklepie Internetowym bybox.pl na koniec każdego okresu rozliczeniowego, czyli na koniec każdego miesiąca. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów w ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bybox.pl lub też pisemnie na adres: ul. Legionów 28, 32-650 Kęty.

 

  1. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

5.1. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich na produkt, produkty dostępne w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie Internetowym w

sposób nieograniczony.
5.2. Środki przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane w terminie 2 lat od dnia ich przyznania.

5.3. Punkty można wymienić na produkty tylko przy okazji zakupów w sklepie internetowym, korzystając z odpowiedniej opcji znajdującej się w koszyku, „zapłać punktami za zakupy”.
5.4. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym bybox.pl. 
5.5. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi. 
5.6. Sponsorem Nagród jest Organizator.

 

  1. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim. 
6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego; 
6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. 
6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@bybox.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Legionów 28, 32-650 Kęty.

  1. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym za pośrednictwem opcji dostępnej w ramach konta, a także poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bybox.pl lub też pisemnie na adres: ul. Legionów 28, 32-650 Kęty. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. 
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami. 

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bybox.pl lub też pisemnie na adres: ul. Legionów 28, 32-650 Kęty.

8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski. 
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody w niniejszym programie lojalnościowym. 
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.